პროექტების სორტირება
პროექტის ID სათაური ხანგრძლივობა
არჩევნების ხელშეწყობა 25-04-2012 - 25-04-2014
00081311 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა საქართველოში 31-10-2011 - 31-10-2014
00074640 ქართული მედიის მონიტორინგი 25-04-2010 - 31-01-2012
00059653 სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა 01-03-2010 - 30-09-2011
00071754 ძლიერი პარლამენტი კონსოლიდირებული დემოკრატიის პირობებში 01-01-2010 - 31-12-2011
00069257 ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა 01-01-2009 - 31-12-2012
00063778 საზღვრის ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში (SCIBM) 01-01-2009 - 30-09-2012
00048522 მმართველობის რეფორმის ფონდი 01-10-2007 - 31-12-2010
00055606 მოთხოვნაზე დამყარებული კონსულტაცია 16-03-2007 - 31-12-2010
00052418 სასამართლო სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა 01-06-2006 - 31-12-2010
00012692 საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის ხელშეწყობა 10-01-2006 - 31-12-2010
პროექტის ID სათაური ხანგრძლივობა
00080612 შემოსავლების გაზრდა და დასაქმება პროფესიული უნარების განვითარების გზით 01-01-2012 - 12-01-2014
00079797 დაუცველი მოსახლეობის ხელშეწყობა შიდა ქართლის რეგიონში 01-11-2011 - 31-10-2013
00077202 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ვაჭრობის ხელშეწყობა 01-05-2011 - 31-12-2011
00077091 პანკისის ხეობის სოციო-ეკონომიკური განვითარება 01-02-2011 - 31-01-2013
00073115 პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემის დახვეწა (მე-3 ეტაპი) 01-01-2010 - 31-12-2011
00070829 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკური განვითარება (მე-2 ეტაპი) 01-07-2009 - 31-12-2011
პროექტის ID სათაური ხანგრძლივობა
00083184 სოფლის მდგრადი განვითარება და გარემოს მიმართ პასუხისმგებლობა 01-04-2012 - 31-03-2015
00076510 კატასტროფათა რისკის შემცირების სისტემის სრულყოფა (მე-2 ეტაპი) 01-01-2011 - 31-12-2012
00076584 საქართველოში მდგრადი ორგანული დამაბინძურებელი (მოდ) პესტიციდების ლიკვიდაცია და გადაყრილი პესტიციდების შენახვა 01-01-2011 - 31-12-2013
გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მცირე გრანტების პროგრამა 01-01-2011 - 31-12-2014
00075790 ხელშემწყობი საქმიანობა საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინების მოსამზადებლად გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ 31-07-2010 - 31-12-2013
00074318 საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი დონისა და პროგნოზირებადობის უზრუნველყოფა 01-07-2010 - 30-06-2016
00073313 ოზონდამშლელი ნივთიერებების ხმარებიდან ამოღების მართვის გეგმის პროექტის შეფასება 01-01-2010 - 31-03-2010
00073315 ინსტიტუციური გაძლიერება მონრეალის პროტოკოლის შესრულების მიზნით (მე-6 ეტაპი) 01-01-2010 - 31-12-2011
00073300 კავკასიის რეგიონში კლიმატის ცვლილების გავლენის შემსწავლელი რეგიონალური კვლევა (RCCISSCR) 04-12-2009 - 31-03-2011
00063506 მტკვარ-არაქსის აუზის ტრანსსასაზღვრო დეგრადაციის შემცირება 01-07-2009 - 31-12-2011
00070382 საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის ფინანსური მდგრადობის ხელშეწყობა 01-05-2009 - 31-12-2012
00048095 მცირე ჰიდრო ენერგო რესურსების გამოყენება ადგილობრივ დონეზე 01-11-2005 - 31-07-2011
00034741 განახლებადი ენერგო რესურსების გამოყენება ადგილობრივი ენერგო მომარაგებისათვის 01-04-2004 - 30-06-2012
პროექტის ID სათაური ხანგრძლივობა
00074936 ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაბილიტაციის მექანიზმი (COBERM) 01-10-2012 - 31-05-2013
00077608 განიარაღებისა და სათემო უსაფრთხოების პროგრამა 17-10-2011 - 30-06-2013
00074652 მშვიდობისა და განვითარების პროგრამა 01-04-2010 - 31-03-2012
00071389 ადამიანური უსაფრთხოებისა და სოციალური ინტეგრაციის პროგრამა 01-11-2009 - 30-06-2012
00076540 წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვის კლიმატისადმი მედეგი პრაქტიკის შემუშავება მოწყვლადი მოსახლეობის დასაცავად საქართველოში 30-11--0001 - 30-11--0001
პროექტის ID სათაური ხანგრძლივობა
00077610 სოციალური დაუცველობის (მოწყვლადობის) კვლევა 15-02-2011 - 31-12-2011
Erotik film kralcafe.net