დეტალური ინფორმაცია

სტატუსი:
დასრულებული
ხანგრძლივობა:
01-12-2005 / 31-08-2009
ბიუჯეტი:
USD 420,000.00
ქვე სექტორი:
  • მდგრადი განვითარების სტრატეგია
გეოგრაფიული მდებარეობა:
  • საქართველო
დონორები:
  • GEF (გარემოს დაცვის გლობალური ფონდი)
განმახორციელებელი პარტნიორები:
  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
მისამართი:
ქალაქი:
საფოსტო ინდექსი:
ქვეყანა:
საკონტაქტო პირი:


საკონტაქტო პირი UNDP-ში:
ნესტან ხუნწარია
პროგრამის თანაშემწე
nestan.khuntsaria@undp.org

ეროვნული შეტყობინების მომზადება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის (UNFCCC) მიმართ


აღწერა

პროექტის მიზანია გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის (UNFCCC) მიმართ საქართველოს ერთ-ერთი ვალდებულების, კერძოდ ეროვნული შეტყობინების მომზადება.

ეროვნული შეტყობინება ის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია, რომელსაც ქვეყანა აწვდის კონვენციას და რომელშიც აღწერილია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა კლიმატის ცვლილების პრობლემების თვალსაზრისით.
Erotik film kralcafe.net