საკონტაქტო ინფორმაცია 

რ.ერისთავის ქ. #9 თბილისი 0179 საქართველო

ტელ: +995 (32) 2251126

ფაქსი: 995 (32) 2250271

ელ.ფოსტა: registry.ge@undp.org

 

გაერო საქართველოში

 

საქართველოს ხელისუფლება

 

საერთაშორისო ორგანიზაციები


 

რას ვაკეთებთ

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ხელს უწყობს საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე რეფორმებს და ისეთი პოლიტიკის შემუშავებას, რომელიც მდგრად ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს.

ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს მთავრობას შეასრულოს ეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულებები გარემოს დაცვის სფეროში. მხარს ვუჭერთ ადგილობრივი განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენებასა და საქართველოს ბიომრავალფეროვნების დაცვას.

კონფლიქტის რეგიონებსა და კრიზისის ზონებში ვზრუნავთ ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტაზე და ადამიანებს შორის ნდობის აღდგენაზე.

საქმიანობის სფეროები

სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ეხმარება საქართველოს ოთხ ძირითად სფეროში :

ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიღწევა ჩვენი ყველა პროგრამის აუცილებელ შემადგენელს წარმოადგენს.

განვითარების პროგრამებზე დახარჯული რესურსები

ინფორმაცია მოცემულია 2012 წლის იანვრის მდგომარეობით:

წელი

სულ

ძირითადი რესურსები

არაძირითადი რესურსები

2011

16,856,800

1,360,368

15,496,432

2010

14,394,043

1,757,092

12,636,951

2009

13,615,114

2,702,842

10,912,272

2008

11,467,223

2,764,896

8,702,327

2007

8,819,277

1,391,003

7,428,274

2006

13,656,580

1,643,320

12,013,260

2005

12,727,380

2,088,193

10,639,187

2004

10,691,580

1,987,900

8,703,680

 

 

Erotik film kralcafe.net