საკონტაქტო ინფორმაცია 

რ.ერისთავის ქ. #9
თბილისი 0179 საქართველო

ტელ: +995 (32) 2251126
ფაქსი: 995 (32) 2250271
ელ.ფოსტა: registry.ge@undp.org

 

გაერო საქართველოში

 

საქართველოს ხელისუფლება

 

საერთაშორისო ორგანიზაციები

 

საქართველოს შესახებ

ძირითადი ცნობები

სახელმწიფოს დასახელება: საქართველო 

დედაქალაქი: თბილისი

ადმინისტრაციული დაყოფა: 9 რეგიონი, 9 დიდი ქალაქი და 2 ავტონომიური რესპუბლიკა

რეგიონები: გურია, იმერეთი, კახეთი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, სამეგრელო და ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი. ავტონომიური რესპუბლიკები: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა (სოხუმი), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (ბათუმი)

დამოუკიდებლობის მოპოვების დღე: 1991 წლის 9 აპრილი (საბჭოთა კავშირისაგან)

კონსტიტუცია: მიღებულია 1995 წლის 24 აგვისტოს

საკანონმდებლო სისტემა: შექმნილია სამოქალაქო სამართლის სისტემის საფუძველზე

ხმის უფლება: 18 წლის ასაკიდან; საყოველთაო

სახელმწიფო ვალუტა: ლარი, 1 აშშ დოლარი = დაახლოებით 1.65 (2008 წლის დეკემბრის მონაცემებით)

სახელმწიფო დღესასწაულები: 1 იანვარი - ახალი წელი, 7 იანვარი - შობა, 19 იანვარი - ნათლისღება, 3 მარტი - დედის დღე, 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე, 26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე, 28 აგვისტო - მარიამობა, 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა, 23 ნოემბერი - გიორგობა

 

გეოგრაფია

გეოგრაფიული კოორდინატები:  42.00 ჩრდილოეთით, 43.30 აღმოსავლეთით

ადგილმდებარეობა რუკაზე: ევროპა

ფართობი: 69, 700 კმ ² სახმელეთო

საზღვრები  მთლიანად: 1,461 კმ

მოსაზღვრე ქვეყნები: სომხეთი 164 კმ, აზერბაიჯანი 322 კმ, რუსეთი 723 კმ, თურქეთი 252 კმ

სანაპირო ხაზი:  310 კმ

კლიმატი: თბილი და სასიამოვნო

რელიეფი:  უმეტესწილად მთიანი - დიდი კავკასიონის მთები ჩრდილოეთით და მცირე კავკასიონის მთები სამხრეთით; დასავლეთით კოლხეთის დაბლობი ესაზღვრება შავ ზღვას; აღმოსავლეთით მდებარეობს მდინარე მტკვრის აუზი

უკიდურესი წერტილები: ყველაზე დაბალი წერტილი: შავი ზღვა 0 მ. ყველაზე მაღალი წერტილი: მთა შხარა 5,201 მ 

 

მოსახლეობა

მოსახლეობა: 4,677,401 (2005 წლის ივლისის მონაცემებით)

ასაკობრივი  სტრუქტურა: 0-14 წლამდე:18.% (მამაკაცები 444,779; ქალები 398,162). 15-64 წლამდე: 65.9% (მამაკაცები 1,480,557; ქალები 1,603,743).65 წლისა და ზემოთ: 16% (მამაკაცები 300,859; ქალები 449,301) (2005 წლის მონაცემებით)

საშუალო ასაკი: მთლიანად: 37.36 წლის. მამაკაცი: 34.93 წლის. ქალი: 39.7 წლის (2005 წლის მონაცემებით)

ეთნიკური ჯგუფები: ქართველები 83.8%, აზერბაიჯანელები 6.5%, სომხები 5.7%, რუსები 1.5%, სხვები 2.5% (2002 წლის მიხედვით)

სარწმუნოება: მართლმადიდებელი ქრისტიანები 83.9%, სომხური სამოციქულო ეკლესიის მიმდევრები 3.9%, კათოლიკები 0.8%, მუსულმანები 9.9%, სხვა 0.8%, არცერთი 0.7% (2002 წლის მიხედვით)

ენები: ქართული 71% (ოფიციალური), რუსული 9%, სომხური 7%, აზერბაიჯანული 6%, სხვა 7%. შენიშვნა: აფხაზური - ოფიციალური ენა აფხაზეთში

 

მმართველობა 

აღმასრულებელი ხელისუფლება: სახელმწიფო მეთაური: პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი (2004 წლის 25 იანვრიდან).
პრეზიდენტი ერთდროულად არის სახელმწიფო მეთაური და აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად აღმასრულებელი ხელისუფლების განხორციელებას უზრუნველყოფს საქართველოს მთავრობა, რომელიც პასუხისმგებელია საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტის წინაშე. მთავრობის თავმჯდომარეა პრემიერ-მინისტრი.

საკანონმდებლო ხელისუფლება:   საქართველოს პარლამენტი არის ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო პარლამენტი შედგება პროპორციული სისტემით არჩეული 150 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 85 პარლამენტის წევრისგან. მათ ირჩევენ  საყოველთაო, თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყით, ოთხი წლის ვადით.

სასამართლო ხელისუფლება: უზენაესი სასამართლო (მოსამართლეებს ირჩევს უმაღლესი საბჭო პრეზიდენტის რეკომენდაციის საფუძველზე); საკონსტიტუციო სასამართლო

 

სატრანსპორტო სისტემა  

აეროპორტები: 30 (2004 წლის მონაცემებით)

რკინიგზა: 1,612 კმ (1,612 კმ ელექტრიფიცირებული)

პორტები და ნავსადგურები: ბათუმი, ფოთი

 

Erotik film kralcafe.net