საკონტაქტო ინფორმაცია

რ.ერისთავის ქ. #9, თბილისი 0179 საქართველო

ტელ: +995 (32) 2251126

ფაქსი: 995 (32) 2250271

registry.ge@undp.org

www.facebook.com/UNDPGeorgia

 

ჩვენთან თანამშრომლობა

 

გაერო საქართველოში

 

საქართველოს ხელისუფლება

 

საერთაშორისო ორგანიზაციები

 

ვაკანსიები, ტენდერები, სტაჟირება

გაეროს  განვითარების პროგრამა (UNDP) აქვეყნებს ტენდერებსა და ვაკანსიებთან დაკავშირებულ განცხადებებს ინგლისურ ენაზე. გთხოვთ მიმართოთ შესაბამის გვერდებს:

 

აქვე განთავსებულია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მართვასა და ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული შემდეგი ინფორმაცია:

 

Erotik film kralcafe.net